مطالب
یادآور جنگ در نگارگری

یادآور جنگ در نگارگری

این اثر نمونه‌ای عالی از مشهورترین دوره‌های کاری صادق تبریزی است. عمده‌ی آثار مشهور این دوره‌ی هنرمند با دو پیکره اجرا شده‌اند. در این‌جا اما تبریزی مجموعه‌ای از پیکره‌ها را در یک ترکیب‌بندی طولی به تصویر کشیده است.

این اثر نمونه‌ای عالی از مشهورترین دوره‌های کاری صادق تبریزی است. عمده‌ی آثار مشهور این دوره‌ی هنرمند با دو پیکره اجرا شده‌اند. در این‌جا اما تبریزی مجموعه‌ای از پیکره‌ها را در یک ترکیب‌بندی طولی به تصویر کشیده است. از این‌رو مضمون این اثر نیز بیشتر رزمی است و یادآور صحنه‌های جنگ در آثار نگارگری. جزئیات و ریزه‌کاری این اثر شبیه به دیگر نمونه‌های کاری تبریزی همراه با خطوط و اشکال مختلف تزئینی است. تونی کوریگر، کیوریتور، درباره آثار تبریزی و رویکرد او گفته است: «پرهیز از تاریکی و تیرگی و سوق دادن نگاه‌ها به روشنی هدف اصلی هنر امروز جهان است. آثار تبریزی در راستای رسیدن به این مفاهیم اجرا شده‌اند. او در آثارش روی روشنی، عشق و صلح دست می‌گذارد».

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد