مطالب
آبی‌ها و عناصری بیشتر

آبی‌ها و عناصری بیشتر

گرچه در آثار پیش رو از مهدی حسینی با عناصر بیشتری نسبت به دیگر آثار این هنرمند رو به رو هستیم، اما همچنان غلبه‌ی آبی‌ها و همنشینی آن‌ها با برگ‌های سبز بر مناظر و فیگورها دیده می‌شود. انتخاب رنگ و نوع پرسپکتیو یا ژرف‌نمایی تخت در این آثار نقاشی و چاپ، همگی نشانه از توجه مهدی حسینی به نگارگری دارد. همچنین فیگورها در آثار این هنرمند در بی‌حجمی و بی‌چهرگی، به دست باد افتادند. 


گرچه در آثار پیش رو از مهدی حسینی با عناصر بیشتری نسبت به دیگر آثار این هنرمند رو به رو هستیم، اما همچنان غلبه‌ی آبی‌ها و همنشینی آن‌ها با برگ‌های سبز بر مناظر و فیگورها دیده می‌شود. انتخاب رنگ و نوع پرسپکتیو یا ژرف‌نمایی تخت در این آثار نقاشی و چاپ، همگی نشانه از توجه مهدی حسینی به نگارگری دارد. همچنین فیگورها در آثار این هنرمند در بی‌حجمی و بی‌چهرگی، به دست باد افتادند.
 آنچه در رویکرد مهدی حسینی نسبت به مخاطب اهمیت دارد، چاپ تعداد زیادی از آثار هر مجموعه‌ی اوست. تعداد قابل تاملی از نقاشی‌های هر مجموعه‌ی این هنرمند به چاپ سیلک اسکرین می‌رسد در نتیجه امکان تهیه‌ی هنر او برای مخاطبان در طیف‌های مختلف اقتصادی مهیا و امکان‌پذیر می‌شود.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد