مطالب
کوبیسم در سنت

کوبیسم در سنت

مجموعه طبیعت‌های بی‌جان گارنیک درهاکوپیان، از یک‌سو یادآور سنت‌های ارمنی هستند و از سوی دیگر با اقتباس از آموزه‌های کوبیستی، حال‌و‌هوایی تغزلی را به اثر می‌بخشند.

مجموعه طبیعت‌های بی‌جان گارنیک درهاکوپیان، از یک‌سو یادآور سنت‌های ارمنی هستند و از سوی دیگر با اقتباس از آموزه‌های کوبیستی، حال‌و‌هوایی تغزلی را به اثر می‌بخشند. درهاکوپیان با استفاده از سیمان و ایجاد شیارهای عمیق بر روی این ماده‌ی کار هم مرز میان حجم و نقاشی را برمی‌دارد و هم به دوره‌ای از آثار پروانه اعتمادی ارجاع می‌دهد. تاکنون 7 اثر از گارنیک درهاکوپیان در حراج‌ها ارائه شده که از آن میان 6 اثر به فروش رسیده است.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد