مطالب
بلور عشق

بلور عشق

آنجا که بنیاد ما در میان گذشته و آینده قرار می‌گیرد و تمام زیبایی حیات را در لحظه می‌یابیم از نگاه علی رستگار به مانند فشردگی میان صخره‌های سنگ است. 

آنجا که بنیاد ما در میان گذشته و آینده قرار می‌گیرد و تمام زیبایی حیات را در لحظه می‌یابیم از نگاه علی رستگار به مانند فشردگی میان صخره‌های سنگ است.
هنگامی که بلور درون پذیرای نور می‌شود، آفرینش از آن نشآت می‌گیرد. «شهرزاد» به عنوان نمادی از خلق و آفرینش سمت و سوی دیگری از جرقه‌ی آفرینش و عشق است و علی رستگار نام این اثر را به همین خاطر برگزیده است.

درج دیدگاه
* نشان دهنده فیلد الزامی
دیدگاه ها

دیدگاهی وجود ندارد